misa-anime
pooh
star1668
Nham
avenger98
ตัวเล่น Fembed เรื่องไหนผิดเรื่องบอกที่เพจหน่อยนะค๊าบ
Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 1-23 ซับไทย

เรื่องของกลุ่มนักเล่นเกมที่ถูกเชิญไปต่างโลก ได้รับอาวุธในตำนาน เป็นผู้กล้ารับภารกิจกอบกู้โลก ตัวเอกได้เพียงโล่ ถูกหักหลัง พรรคพวกทอดทิ้ง ทำให้เขาต้องออกเดินทางพร้อมโล่คู่ใจ

ตอนของ "Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 1-23 ซับไทย"

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 01 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 02 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 03 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 04 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 05 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 06 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 07 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 08 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 09 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 10 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 11 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 12 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 13 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 14 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 15 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 16 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 17 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 18 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 19 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 20 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 21 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 22 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 23 ซับไทย

Facebook Page
กำลังโหลด...