misa-anime
แทงบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ Nham สล็อตออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์
เรื่องไหนดูไม่ได้ให้แจ้งที่เพจได้เลย
Naruto ตอนที่ 1-220 [จบ][พากย์ไทย] เสียงไทย Rose

 

หลังจากออกเดินทางเพื่อฝึกวิชาสองปีครึ่ง อุซึมากิ นารูโตะและจิไรยะได้กลับมายังหมู่บ้านโคโนฮะ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น กลุ่มแสงอุษาได้เริ่มส่งนินจาออกไปเพื่อรวบรวมร่างสถิตกลับมาเพื่อดึงสัตว์หางเพื่อสร้างวิชามหาเวทย์จันทราเพื่อทำให้สัตว์หาง 9 ตัวรวมกลับไปเป็น 10 หางโดยอุจิวะ โอบิโตะ ได้กลับมากล่อมให้อุจิวะ อิทาจิ พาอุจิวะ ซาสึเกะมาให้ตน เมื่อซึนาเดะทราบความจึงเริ่มสั่งการให้อุซึมากิ นารูโตะ และเกะนินในหมู่บ้านออกไปเพื่อพาร่างสถิตอุซึมากิ นารูโตะ ไปหาร่างสถิติ 8 หาง เพื่อพัฒนาความสามารถและจิตใจ พร้อมทั้งอุจิวะ โอบิโตะ ได้พัฒนาเนตรให้กับอุจิวะ ซาสึเกะ ด้วยการนำเนตรของอุจิวะ อิทาจิมาใส่แทน และได้ประกาศสงครามโลกนินจาครั้งที่ 4 กับแคว้นนินจาทั้งหมดครับ

ตอนของ "Naruto ตอนที่ 1-220 [จบ][พากย์ไทย] เสียงไทย Rose"

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 001 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 002 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 003 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 004 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 005 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 006 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 007 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 008 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 009 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 010 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 011 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 012 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 013 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 014 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 015 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 016 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 017 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 018 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 019 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 020 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 021 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 022 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 023 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 024 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 025 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 026 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 027 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 028 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 029 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 030 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 031 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 032 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 033 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 034 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 035 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 036 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 037 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 038 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 039 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 040 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 041 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 042 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 043 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 044 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 045 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 046 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 047 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 048 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 049 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 050 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 051 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 052 HD พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 053 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 054 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 055 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 056 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 057 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 058 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 059 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 060 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 061 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 062 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 063 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 064 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 065 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 066 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 067 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 068 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 069 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 070 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 071 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 072 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 073 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 074 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 075 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 076 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 077 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 078 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 079 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 080 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 081 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 082 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 083 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 084 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 085 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 086 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 087 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 088 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 089 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 090 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 091 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 092 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 093 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 094 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 095 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 096 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 097 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 098 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 099 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 100 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 101 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 102 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 103 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 104 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 105 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 106 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 107 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 108 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 109 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 110 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 111 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 112 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 113 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 114 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 115 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 116 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 117 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 118 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 119 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 120 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 121 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 122 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 123 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 124 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 125 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 126 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 127 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 128 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 129 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 130 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 131 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 132 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 133 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 134 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 135 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 136 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 137 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 138 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 139 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 140 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 141 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 142 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 143 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 144 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 145 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 146 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 147 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 148 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 149 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 150 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 151 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 152 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 153 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 154 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 155 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 156 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 157 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 158 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 159 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 160 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 161 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 162 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 163 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 164 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 165 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 166 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 167 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 168 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 169 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 170 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 171 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 172 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 173 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 174 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 175 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 176 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 177 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 178 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 179 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 180 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 181 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 182 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 183 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 184 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 185 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 186 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 187 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 188 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 189 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 190 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 191 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 192 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 193 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 194 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 195 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 196 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 197 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 198 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 199 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 200 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 201 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 202 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 203 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 204 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 205 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 206 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 207 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 208 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 209 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 210 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 211 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 212 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 213 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 214 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 215 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 216 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 217 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 218 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 219 พากย์ไทย

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่ 220 พากย์ไทย

กำลังโหลด...